Eisen Preferred WPCV Judge

Een Preferred WPCV Jugde:

 • is geslaagd voor het juryexamen zoals dat is ingericht door het moederstamboek (zie hieronder)
 • het jurylid volgt de bijscholing

Het juryexamen:

 • De kosten van het juryexamen bedragen 25 euro; aanmelding kan ieder moment;
 • u schrijft een Engelse motivatiebrief en stuurt die aan de voorzitter van de WPCV. In de motivatiebrief geeft u aan voor welke sectie u examen wilt doen, welke pony’s met aansprekende resultaten u heeft gefokt, waarom u vindt dat u geschikt bent als WPCV-jurylid, hoe u de kennis over het ras en welzijn wilt vergroten bij fokkers, hoe u de WPCV wilt promoten; let op: u kunt alleen examen doen in een sectie die u fokt;
 • een gesprek met de voorzitter en een bestuurslid; aan de hand van uw motivatiebrief en het gesprek worden de geschikt beoordeelde aspirant-juryleden opgegeven voor beoordeling door een Engelse Panel Judge op een show;
 • op een show moet u twee vragenlijsten beantwoorden; een Engelse vragenlijst over de WP&CS (15 vragen/10 min.) en een Nederlandse vragenlijst over de WPCV (15 vragen/10 min.);
 • als u geslaagd bent voor de theorie, wordt u tijdens de show in de showring toegelaten bij de desbetreffende sectie.

In de showring is het alleen toegestaan te spreken met de Engelse Panel Judge; u spreekt niet met anderen. In het gesprek met de Engelse Panel Judge geeft u aan op welke plaats de pony’s door u zouden worden geplaatst en waarom. De Panel Judge stelt vragen over de Engelse rasbeschrijving en het moederstamboek. Uw keuze van plaatsing is niet van invloed op de definitieve plaatsing door de Engelse Panel Judge;

 • tijdens de show beoordeelt de Engelse Panel Judge uw motivatiebrief en neemt kennis van uw resultaten op de theorie. In een gesprek aan het einde van de show geeft zij aan of u geslaagd/gezakt bent. Deze beslissing is definitief en hierop is geen beroep mogelijk;
 • als u bent gezakt, moet u bij de volgende aanvraag het gehele traject opnieuw doorlopen;
 • als u slaagt, ontvangt u een certificaat van de WPCV;
 • de WPCV plaatst de namen van juryleden die zijn geslaagd voor het juryexamen en de bijscholing hebben gevolgd, op de WPCV Preferred Judges List. De WPCV streeft er naar om deze namen erkend te krijgen door het moederstamboek. Voor het behouden van uw plaats op de WPCV Preferred Judges List is het noodzakelijk dat u de bijscholing volgt. De namen van juryleden die de bijscholing niet/niet tijdig volgen, worden geplaatst op een andere jurylijst;
 • de namen van de huidige WPCV juryleden worden geplaatst op de WPCV Preferred Judges List 2012; in de volgende newsletter zijn de datums en locaties opgenomen van de bijscholingen;
 • een bijscholing kan georganiseerd worden door de WPCV in Nederland en door het moederstamboek in UK.