Official Daughter Society

WPCV door moederstamboek erkend als Official Daughter Society

In de Council Meeting van 9 februari jl. heeft het moederstamboek de WPCV erkend als Official Daughter Society en hiermee is de WPCV het 1e Welsh stamboek ter wereld die deze eer te beurt valt.

Vanaf de oprichting in 1970 is erkenning van het moederstamboek altijd het streven van de WPCV geweest. Alle voorgaande besturen, registratiecommissies en overige leden die achter de coulissen het grondwerk en detailwerk hebben gedaan, worden hiervoor ten zeerste bedankt, want mede door hun werk is dit resultaat mogelijk geweest.

Veel mensen uit binnen- en buitenland hebben ons gefeliciteerd en daarvan willen we eentje specifiek noemen, tw. Lijkele Poldervaart die de WPCV feliciteerde en aangaf dat zijn ouders zeer blij zouden zijn geweest met deze erkenning, want dit was hun diepste wens en de reden van de oprichting van de WPCV.

Vanaf 2012 hebben we hieraan concreet gewerkt doordat het bestuur een verzoek heeft gestuurd aan de Council om Official Daughter Society te worden en daarbij is gevraagd om de procedure aan te geven. Het moederstamboek heeft vervolgens de procedure aan ons gegeven en de WPCV is daarmee aan de slag gedaan.

Een van de punten die het moederstamboek voorschreef, was dat de ponies, geregistreerd door de WPCV, 100% gecontroleerd moesten worden of de afstamming van iedere pony voldeed aan de eisen van het moederstamboek. Ook was een eis dat alle registraties in boekvorm moesten worden aangeboden. Dit verzoek heeft geresulteerd in twee studbooks (1970-2003 en 2004 t/m 2013).

Naast al het werk dat aan deze kant van het Kanaal is gedaan, moet vooral niet worden vergeten dat de WPCV oneindig veel dank is verschuldigd aan het moederstamboek en met name aan de medewerkers van de Office en nog meer specifiek aan Mrs. Bethan Jones. Tussen alle andere registratiewerkzaamheden, personeelswisselingen op kantoor en wisselingen in de Council, is zij in staat geweest om alle onze ponies grondig en vlot te controleren; een klus van formaat!!!! Zij heeft ons dmv tussenrapportages van de voortgang op de hoogte gehouden en het was een hele vreugde steeds te lezen dat zij bij de controle geen enkele registratiefout heeft gevonden.

Nu de erkenning is verstrekt, is er geen enkele reden voor de WPCV om achterover te gaan leunen. In tegendeel, er moeten nog veel details worden uitgewerkt. Daarbij moeten we altijd blijven herinneren dat dit zowel voor het moederstamboek en ook voor de WPCV een "first" is; er is dus geen draaiboek waarin opgezocht kan worden hoe zaken moeten worden opgelost, want dat draaiboek zijn we aan het maken.

Inmiddels is de WPCV door de Council uitgenodigd om het vervolgtraject in te zetten. De komende maanden zal een structuur worden gemaakt waarbinnen overleg en besluitvorming kan plaatsvinden. Daarna gaan werkgroepen aan de slag; we hopen in 2015 daarin voortgang te maken.

Wat betekent dit voor de registratie in 2015. De veulens die in 2015 worden geboren, kunnen geregistreerd worden conform de eisen die vorig jaar van kracht waren; dus in 2015 is er nog weinig verandering. Wat wel van belang is dat dekhengsten vanaf 2015 een deklicentie dienen te hebben van de WPCV of WP&CS teneinde problemen met volregistratie te voorkomen.

Hengsten met een deklicentie van een ander stamboek worden uitgenodigd om een deklicentie bij de WPCV of WP&CS aan te vragen. Bij de aanvraag van een deklicentie wordt de VC-2 gebruikt of een vergelijkbaar veterinair onderzoek.