Lid worden

Aanmelden lidmaatschap WPCV

1. enkel lidmaatschap: u bent als natuurlijk persoon of als rechtspersoon lid van de vereniging. U kunt een stalnaam aanvragen die u kunt gebruiken bij de registratie van uw veulens.

2. combinatielidmaatschap: als meerdere personen bent u gezamenlijk 1 lid van de vereniging. Als combinatielid kunt u een stalnaam aanvragen die alle partners kunnen gebruiken bij de registratie van veulens. De partner zijn lid van dezelfde familie of delen een andere duurzaam bedoelde relatievorm met elkaar.

U print het formulier uit, vult het in, ondertekend het en stuurt het op (per post/gescand per e-mail).

Application form for membership WPCV

1. single member: as a natural person or a legal intity you are a member of the society. You can register a studname when registering stock

2. combined membership: as multiple partners you are combined 1 member of the society. As a combined member you can register a studname, which all partners can use when registering stock. The partners are part of the same family or share a relation that is intended to be permanent.

You print the form, fill it in, sign it and send it to the society (by post /scanned by e-mail).

.

Klik hier voor de tarievenlijst

.

Geachte belangstellende,

De Welsh Pony en Cob Vereniging is een internationaal stamboek van Welshfokkers en Welsh-gebruikers.
Wij zijn erkend door het moederstamboek en door de Nederlandse overheid als sytmboek voor het Welsh ras. Wij zijn een actief stamboek, waarbij het bevorderen van de kwaliteit van het ras en een correcte omgang met elkaar belangrijk is. Wij hebben sterke banden met het moederstamboek in Wales en veel van onze leden hebben goede contacten met fokkers in Engeland en staan voor nieuwe leden open om begeleiding aan te bieden bij welke vraag dan ook. Omdat wij werken met vrijwilligers, kunnen we de kosten voor de leden laag houden.
.

Jaarlijks organiseren we 3 shows en leuke activiteiten om de kennis over het Welshras te verbeteren.
.
Met ingang van 2010 wordt voor de eerste keer de WPCV-Journal uitgegeven.
Dit is een mooi verzamelobject met het nieuws uit de vereniging, binnen- en buitenland, fokkerij, verslagen en foto's van kampioenen, weetjes over gezondheid en voeding en nog veel meer.
Om de leden tussentijds op de hoogte te houden, wordt 4x per jaar de newsletters uitgegeven.
Verder is er natuurlijk onze website met nieuws en 2x per jaar is er een ledenvergadering.
.
Via onze website kunnen leden hun pony's Te koop aanbieden (of te koop vragen). Ook kunnen zij hun hun stalnaam plaatsen op de stalnamenlijst. De Welshpony wordt door sommigen aangemerkt als de beste rij- en menpony ter wereld. Wil je weten hoe dat precies zit, neem contact met ons op of stuur een e-mail.
Nieuwe leden ontvangen een welkomspakket. Voor info stuur een e-mail naar secretariaat@wpcv.nl.