Doel van de vereniging

Korte beschrijving van onze vereniging:

De Welsh Pony en Cob Vereniging (WPCV) is opgericht in 1970; de vestigingsplaats is Amersfoort. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de fokkerij van en het gebruik van de Welsh Pony. De leden zijn woonachtig in Nederland, in andere landen van de Europese Unie en daarbuiten. De WPCV is door het Productschap Pluim, Vee en Eieren erkend als organisatie die paspoorten uitgeeft voor paarden en pony’s. Zij geeft WPCV-paspoorten uit aan Welsh-pony's; aan niet-Welshpony's worden PVE-paspoorten uitgegeven. De vereniging heeft geen winstoogmerk en gebruikt de inkomsten om de kosten van haar activiteiten te betalen.

De vereniging volgt de regels die zijn opgesteld door het moederstamboek in Groot-Brittannië, The Welsh Pony and Cob Society (WP&CS). Deze regels hebben betrekking op het aanleggen en bijhouden van registers voor de secties A, B, C, D, E en Welsh-partbred en de wijze waarop wordt geregistreerd.

De Welsh pony wordt onderverdeeld in Welsh mountain pony's sectie A, Welsh pony's sectie B, Welsh pony's van cob type sectie C, Welsh cobs sectie D, ruins sectie E en Welsh-partbred sectie WPR.

De WPCV organiseert een drietal shows, geeft voorlichting en informatie aan leden, onderhoudt en bevordert contacten in de breedste zin van het woord.

Een kenmerkend element binnen de WPCV is dat de fokker als enige de vrijheid en verantwoordelijkheid heeft om keuzes te maken in zijn fokkerij. Hij bepaalt de combinatie tussen hengst en merrie. Daarbij houdt hij zich aan de registratieregels en de rasbeschrijving.

Een tweede kenmerkend element is de wijze waarop de shows worden georganiseerd. Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van Engelse juryleden, die voorafgaand aan de show geen kennis hebben wie de eigenaar van een pony is, noch van zijn afstamming (zg. “keuren zonder boekje”). Dit bevordert de objectiviteit en onpartijdigheid van de beoordeling.

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met ons secretariaat; secretariaat@wpcv.nl