Vergaderingen

Bestuursvergaderingen 2017

Agendapunten kunt u bij de secretaris aandragen tot 1 week voorafgaand aan de vergaderdatum:

Ledenvergaderingen

Agendapunten kunt u aandragen bij de secretaris tot 4 weken voorafgaand aan de vergaderdatum. Deze punten worden geplaatst op de agenda die 3 week voorafgaand aan de vergaderdatum wordt gestuurd naar de leden. Agendapunten die later worden aangedragen, worden behandeld in de rondvraag of worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.