Paspoorten

Paspoorten zijn belangrijk en worden steeds belangrijker

Wees er zuinig op en neem de regels in acht; er wordt steeds vaker naar gevraagd door politie en nVWA (AID).
Kijk ook op de pagina's van de registratie


Waarschuwing voor gebruik van illegale microchips

Soms wordt bij het chippen gebruik maakt van een microchip die niet is verstrekt door de officiele instantie, zoals de chipper of de dierenarts (bv. gekocht via internet of toegestuurd vanuit het buitenland).
Als deze microchips niet is voorzien van de Nederlandse landencode (528) en niet is gecontroleerd door de Dienst Regelingen LNV op uniciteit (d.w.z. heeft een uniek nummer), dan betreft het een illegale microchip voor Nederlandse dieren en is degene die een dergelijke microchip inbrengt in overtreding.
Let er dus op dat u het chippen door de chipper of de dierenarts laat doen en gebruik alleen hun microchips.


Registratie koop/verkoop van de pony in het paspoort (op naam laten overschrijven)

In navolging van de WP&CS, wordt vanaf oktober 2009 in de paspoorten die worden uitgegeven door de WPCV, een aantal pagina’s opgenomen waarop de koop/verkoop van een pony kan worden vastgelegd.

U kunt deze pagina’s aantreffen achterin het paspoort; de kleur daarvan is lichtgroen (tip: maak van de ingevulde pagina’s een kopie voor uw eigen administratie voor het geval het paspoort wordt gestolen of zoekraakt).

Na de koop stuurt u het paspoort op naar de Registratie om de pony op uw naam te laten overschrijven;
als u hier klikt kunt u het verkoopregistratieformulier uitprinten:


Blijf attent met paspoorten

1. Koop nooit een pony zonder een paspoort en zorg dat u het paspoort tijdig overhandigd krijgt. Alle pony’s ouder dan 6 maanden moeten zijn voorzien van een chip en een paspoort, want het is verboden om pony’s (ouder dan 6 maanden) te houden die niet zijn voorzien van een chip en een paspoort;

2. Als een veulen ouder is dan 6 maanden, kunt u tot 31 december 2009 een normaal paspoort aanvragen. Dit paspoort wordt verstrekt zonder beperkingen d.w.z. in het paspoort is aangegeven dat de pony is uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie. In 2010 en de daarop volgende jaren moet altijd een paspoort worden aangevraagd voordat het veulen 6 maanden oud is en zult u bij te late aanvraag een paspoort krijgen met beperkingen;

3. Het paspoort moet altijd bij de pony zijn. Dus als u naar een show of hengstenhouder rijdt, als de pony op een manege staat om te berijden, moet het paspoort bij de pony zijn. Wanneer u het paspoort afgeeft aan iemand, moet u hem/haar laten tekenen voor ontvangst; dat voorkomt lastige situaties;

4. U moet weten dat iedere pony bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij u in het medische hoofdstuk (*) aangeeft dat het daarvoor niet bestemd is. Alleen in het medische hoofdstuk mag u zelf een aantekening in het paspoort maken; op de andere pagina’s mag u dit niet doen;

5. Als de pony komt te overlijden, moet u het paspoort binnen 30 dagen na overlijden terugsturen naar de registratie.

6. Stel: U hebt een pony gekocht waarvan de voormalige eigenaar het paspoort niet wil afgeven. In dit geval weet u waar het paspoort zich bevindt. In dit geval kunt u geen duplicaat paspoort aanvragen. U moet er met de voormalige eigenaar onderling of m.b.v. de rechter uit zien te komen. De PVE e/o de WPCV hebben hierin geen taak en geen verantwoordelijkheden;

7. Als het paspoort is gestolen of is zoekgeraakt, doet u aangifte bij de politie. Met de aangifte van de politie vraagt u een duplicaat paspoort aan bij het stamboek die het originele paspoort heeft uitgegeven.


Inlegvel medische behandeling

De EU-regelgeving schrijft voor dat iedere pony of paard een paspoort dient te hebben. Toen de eerste paspoorten werden uitgegeven, werd gebruikgemaakt van paspoorten zonder hoofdstuk “Medische behandeling”. Bij de laatste aanpassing van de EU-regeling is het verplicht gesteld dat alle paspoorten (zowel oude als nieuwe) vanaf 1-1-2010 van dit hoofdstuk voorzien moeten zijn. Indien dit ontbreekt kon u tot 1 juli 2009 een los inlegvel aanvragen; dat is nu niet meer mogelijk.

Help: in mijn paspoort ontbreekt het inlegvel medische behandeling

Na 1 juli 2009 is een paspoort zonder inlegvel ongeldig en bent u als eigenaar en/of houder in overtreding.
U kunt problemen krijgen bij de verkoop voor de fokkerij, handel en vooral voor de slacht.
Na 1 juli 2009 kunt u het probleem slechts corrigeren door het paspoort te laten vervangen door een nieuw paspoort.
Voor meer info verwijzen wij naar de website van de PVE of belt u Clemens Verspeek 06-34737835 of een e-mail sturen naar wpcv@hetnet.nl