Tarieven

Extra tarief "controle afstamming met bijzondere omstandigheden"

Op advies van de registratiecommissie, is in de bestuursvergadering van 28 februari 2015 besloten een extra tarief in te voeren voor dieren waarvan de afstamming moet worden gecontroleerd en waarbij in de afstamming allerlei bijzondere omstandigheden worden vastgesteld.

Onder normale omstandigheden wordt een controle van een afstamming gratis uitgevoerd, omdat die gewoonlijk niet veel tijd kost. Echter bij afstammingen met bijzondere omstandigheden kost dat extra tijd als bv. Engelse voorouder zijn "omgekat" (d.i. naam/registratienummer is gewijzigd zonder dat in de administratie de oorspronkelijke gegevens zijn vastgelegd). In die gevallen moet het worden nagezocht in archieven in binnen- en buitenland en worden veel telefonische kosten gemaakt voor overleg met stamboeken.

Concreet heeft zich dat onlangs afgespeeld bij een pony met een Duits paspoort en gelukkig is alles op zijn pootje terecht gekomen, maar niet nadat veel extra kosten zijn gemaakt. Daarom heeft het bestuur besloten in dergelijke gevallen de controle van de afstamming niet meer gratis uit te voeren. Als door de registratie wordt ingeschat dat de afstammingscontrole extra tijd kost, wordt per aangeboden dier een voorschot in rekening gebracht van max. 200 euro voordat de controle start. Indien het dier geregistreerd kan worden, moeten de normale tarieven nog worden betaald.

WPCV tarieven 2017

lid

niet-lid

Registratie en kosten vd chip+paspoort

€ 33,00

€ 45,00

Registratie en paspoort

€ 25,00

€ 35,00

Registratie niet-WPCV geregistreerd dier met paspoort

€ 15,00

€ 25,00

Inclusief op naam zetten

Kosten van de chip

€ 8,00

€ 10,00

Alleen paspoort bij WPCV geregistreerd dier

€ 20,00

€ 30,00

Chip + neutraal paspoort voor dieren zonder papieren

€ 25,00

€ 25,00

Controle afstamming met bijzonderheden (max. bedrag=200)

€ 200,00

nvt

Paspoort afstempelen en chipnr. invoeren bij RvO

€ 15,00

€ 20,00

Verhoging registratiekosten bij aanvraag in niet-geboortejaar)

€ 20,00

€ 30,00

Registratiebewijs

€ 15,00

€ 25,00

Predicaat op registratiebewijs

€ 10,00

nvt

Lidmaatschap 1 persoon

€ 46,50

nvt

Combinatie lidmaatschap

€ 61,50

nvt

Kosten deklicentie

€ 25,00

nvt

Formulieren veterinaire verklaring

gratis

nvt

Dekbonnen

€ 5,00

nvt

Stalnaamregistratie WPCV

€ 55,00

nvt

Uitbreiding stalnaam naar WPCS UK

€ 50,00

nvt

DNA test

€ 55,00

€ 70,00

Overschrijving op naam WPCV paspoort

€ 8,00

€ 15,00

Aangetekend retourneren paspoort

posttarief

posttarief

Duplicaatpaspoort

€ 75,00

€ 75,00

Advertentie Journal 1 pagina kleur

€ 130,00

€ 135,00

Advertentie Journal 0,5 pagina kleur

€ 75,00

€ 80,00

Advertentie Journal 1 pagina zwart-wit

€ 75,00

€ 80,00

Advertentie Journal 0,5 pagina zwart-wit

€ 45,00

€ 50,00

Advertentie showcatalogus 1 pagina zwart-wit

€ 25,00

€ 30,00

Advertentietekst max 200 posities

€ 5,00

€ 10,00

  • Het tarief voor niet-leden is exclusief BTW.
  • De eigenaar maakt de afspraak met de chipper en hij betaalt kilometerkosten en inbrengvergoeding aan de chipper, deze worden door de chipper vastgesteld.
  • De chipper accepteert geen betalingen die de WPCV moet ontvangen.
  • Betalingen aan WPVC alleen per bank en let u op het IBAN-nummer.
  • Is uw bankmachtiging oninbaar, dan ontvangt u een factuur en wordt het factuurbedrag verhoogd (vanaf 2014: € 10,00);
  • Een paspoort wordt alleen verstrekt na ontvangst van de betaling.
  • Bij verzending per post worden portokosten in rekening gebracht.
  • Maakt u tijdig op eigen initiatief de betalingen over aan de WPCV, dan wordt geen factuur gestuurd; als een factuur moet worden gestuurd, worden factuurkosten in rekening gebracht (vanaf 2014: € 2,50).
  • Voor kosten van bezwaar tegen uitslagen/afstamming, zie Judging & Showing Rules 2015