Tarieven

Extra tarief "controle afstamming met bijzondere omstandigheden"

Op advies van de registratiecommissie, is in de bestuursvergadering van 28 februari 2015 besloten een extra tarief in te voeren voor dieren waarvan de afstamming moet worden gecontroleerd en waarbij in de afstamming allerlei bijzondere omstandigheden worden vastgesteld.

Onder normale omstandigheden wordt een controle van een afstamming gratis uitgevoerd, omdat die gewoonlijk niet veel tijd kost. Echter bij afstammingen met bijzondere omstandigheden kost dat extra tijd als bv. Engelse voorouder zijn "omgekat" (d.i. naam/registratienummer is gewijzigd zonder dat in de administratie de oorspronkelijke gegevens zijn vastgelegd). In die gevallen moet het worden nagezocht in archieven in binnen- en buitenland en worden veel telefonische kosten gemaakt voor overleg met stamboeken.

Concreet heeft zich dat onlangs afgespeeld bij een pony met een Duits paspoort en gelukkig is alles op zijn pootje terecht gekomen, maar niet nadat veel extra kosten zijn gemaakt. Daarom heeft het bestuur besloten in dergelijke gevallen de controle van de afstamming niet meer gratis uit te voeren. Als door de registratie wordt ingeschat dat de afstammingscontrole extra tijd kost, wordt per aangeboden dier een voorschot in rekening gebracht van max. 200 euro voordat de controle start. Indien het dier geregistreerd kan worden, moeten de normale tarieven nog worden betaald.