Werkwijze

Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar registratie@wpcv.nl of bellen met dhr. C.C.J.M. Verspeek, Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel, tel. nr. 06-34737835.

U wilt een Welsh-veulen registreren:

1. U vult het geboortebericht/dekbewijs in (ook nodig bij eigen hengst x eigen merrie) en maakt een kopie;
2. U vult het I&R-formulier in en hecht het originele geboortebericht/dekbewijs aan;
3. U maakt afspraak met de chipper of dierenarts om te chippen;
4. U geeft het originele formulier aan de chipper of dierenarts, hij controleert dit en vult het formulier aan;
5. a. de chipper neemt het IR-formulier mee, u vraagt om een kopie en de chipper stuurt het origineel naar
de WPCV, of;
b. de chipper geeft het formulier aan u terug; u maakt een kopie en u stuurt het origineel binnen 7 dagen na
het chippen naar de WPCV;
c. als de dierenarts heeft gechipt, moet u het formulier terugvragen; u maakt een kopie en u stuurt het
origineel binnen 7 dagen naar de WPCV. Vraagt u het origineel niet terug, dan stuurt de dierenarts dit
naar de KNHS en dan krijgt uw welshpony geen Welsh WPCV-paspoort, maar een KNHS-paspoort;
6. U vraagt het paspoort bij de WPCV snel aan (niet later dan het veulen 3 maanden oud is) en u betaalt direct. Nadat de betaling is ontvangen, wordt het paspoort gemaakt. De productiedatum van het paspoort moet liggen binnen 6 maanden nadat het veulen geboren is. Als de betaling later wordt ontvangen, wordt een paspoort met beperkingen verstrekt (=EU-eis) en brengt het veulen voor de slacht niets meer op. De minimumleeftijd om een veulen de chippen is 6 weken; tijdens het chippen moet het veulen lopen aan de voet van de merrie. Wordt een paspoort aangemeld na 31 december van het geboortejaar, dan is DNA-onderzoek verplicht en moeten verhoogde registratiekosten worden betaald;
7. Laat bij twijfel aan de juiste benaming van kleur en aftekeningen dit invullen door de chipper of dierenarts;
8. Voor de tarieven kijkt u op onze website bij tarieven.

(**) Overschrijdt de 7-daagse termijn niet en bij voorkeur opsturen per aangetekende post. Bij te late ontvangst is de WPCV verplicht een aantekening in het paspoort te maken; dit geeft beperkingen in de afzetmogelijkheden van de pony.

U heeft een pony in Nederland geïmporteerd uit Engeland en wilt de pony laten chippen (pony heeft al een Engels paspoort):

1. U print een I&R-formulier vanaf de website (of vraagt het op bij de registratie);
2. U vult op het formulier de relevante onderdelen in;
3. U maakt een afspraak met de chipper om te chippen;
4. U geeft het paspoort+formulier aan de chipper (of u stuurt het tijdig naar de chipper op);
de chipper controleert het formulier en vult het aan;
5. De chipper plakt het chipnummer in het paspoort, stempelt dit en geeft dit aan u;
6. De chipper neemt het I&R-formulier mee naar huis om zijn administratie bij te werken.
Hij maakt een kopie en de chipper stuurt het I7R-formulier naar de registratie.

.

U wilt een pony laten registreren waarvan de afstamming gedeeltelijk onbekend is

U volgt de werkwijze zoals aangegeven bij de registratie van een veulen. U vult de gegevens in (voor zover bekend) en hecht het geboortebericht/dekbewijs aan het I&R-formmulier (indien aanwezig). Als het dier een Welsh als vader of moeder heeft, kan gekozen worden voor een WPBR-registratie. Indienvader en moeder niet als Welsh zijn geregistreerd, wordt een neutraal paspoort aangevraagd.

.

Wanneer moet ik de chipper bellen?

Het is verstandig kort na de geboorte van het veulen de chipper te bellen (voorbeeld: u kunt in mei reeds met de chipper bellen om af te spreken dat hij in de laatste week van juli komt om te chippen). Hiermee zijn voor u kosten te besparen, omdat de chipper een logische ritplanning kan maken en niet apart hoeft te rijden;

U betaalt aan de chipper de kilometerkosten en de inbrengvergoeding; de hoogte daarvan betreft een afspraak tussen u en de chipper; voor de bedragen die aan de WPCV moeten worden betaald, wordt de machtiging ingevuld. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan ontvangt u van de WPCV een factuur. Let op: deze bedragen kunnen niet aan de chipper worden betaald.

.

Waar u op moet letten bij het dekken

Als fokker moet u voorafgaand aan de dekking nagaan of de dekhengst in het bezit is van een deklicentie.
U moet er op letten dat het nummer van de deklicentie op de dekbon wordt vastgelegd + de naam van de uitgevende instantie. De hengsten met een WPCV-deklicentie treft u aan op onze website.

Op de dekbon dient de handtekening van de hengsteneigenaar te staan; zonder handtekening is niet inzichtelijk dat de dekking heeft plaatsgevonden met toestemming van de hengsteneigenaar en staat dit een volregistratie van het veulen in de weg. Wilt u dekken bij een hengst die geen WPCV of WP&CS deklicentie heeft, vraag dan aan de hengsteneigenaar of hij een WPCV-deklicentie wil aanvragen. Deze moet verstrekt zijn voordat het veulen geboren is, anders geeft dit problemen bij een volregistratie van het veulen.

.

Haarmonsters nemen en bewaren

Vanaf 2016 moet van iedere merrie, die voor de eerste keer een veulen heeft gekregen, het DNA worden vastgelegd. Geadviseerd wordt deze aanvraag tijdig aan te vragen bij de registratie.

Wij advieren om van ieder jong vrouwelijk dier adviseren een haarmonster te bewaren voordat het merrieveulen wordt verkocht en uw erf verlaat. Om het haarmonster geschikt te houden voor onderzoek, moet dit droog en donker worden bewaard. U kunt het bewaren in een papieren of plastic zakje; daarop noteert u de naam van de pony, de naam van de vader en de moeder. Haren kunnen het beste getrokken worden uit de manenkam (trekken en niet afknippen!!). Zorg dat er ongeveer 50 haren met een haarwortel worden getrokken (dat zijn kleine witte bolletjes aan het begin van de haren) en zorg dat uw mouwen, kam en handen schoon zijn, m.a.w. daarop zijn geen haren van andere pony's aanwezig.