Shows

Links voor vraagprogramma, inschrijfformulieren en uitslagen.

Op de linkerzijde van deze pagina klikt u het jaartal aan en daaronder verschijnen de namen van de shows.

Hoe werkt een WPCV-show; wat is belangrijk?

Bij veel trotse eigenaren van een Welshpony begint na verloop van tijd het bloed te kriebelen om de pony te laten zien op een show en te kijken wat de jury en de andere fokkers er van vinden. Binnen onze vereniging zijn er de laatste tijd ook veel nieuwe deelnemers, voor wie de volgorde op de show nog niet helemaal duidelijk is; dus hierbij een korte beschrijving van de gebruikelijke werkwijze. Blijf altijd letten op de vooringmeester en op de ringmeester; zij geven u aanwijzingen geven die u moet opvolgen.

Op tijd van huis

Enkele dagen voorafgaand aan de show kijkt u op de website van de WPCV om de dagindeling te bestuderen. Nu weet u hoe laat uw rubriek zal starten. U houdt er rekening mee dat een dagindeling kan inlopen en uitlopen; vooral als uw rubriek in de loop van de morgen of middag is. Zorgt er tijdig vertrekt en dat u minimaal 2 uur voorafgaand aan uw rubriek op het showterrein aanwezig bent. Te laat vertrekken en dus te laat aankomen is een bron van grote spanning, de spanning bederft uw plezier en geeft lastige pony’s die niet willen stilstaan.

Aangekomen op het showterrein loopt u eerst naar het showsecretariaat om de catalogus en de rugnummers op te halen. Lees de catalogus nauwkeurig, deze bevat belangrijke informatie. Verder houdt u de omroep goed in de gaten om te weten wanneer u zich moet gereedmaken. Ongeveer 1 uur voordat de rubriek start, gaat u daarmee beginnen; deken van de pony af, staart uitgeplozen met de hand, beetje babyolie op de manen en het bovenste gedeelte van de staart, vlechtje achter de oren netjes, hoofd opgemaakt, krijt op de witte aftekeningen aan de benen, zachte doek over de haren, glansspray toegepast, een likje hoefolie op de hoeven, het showhalster er op, het juiste rugnummer omgeknoopt, een laatste controle en dan naar de voorring.

Iedere seconde telt!!!!!!!

In de showring is niet alleen het draven en stappen van belang, maar vooral ook het stilstaan. Let er op dat uw pony zich iedere seconde optimaal presenteert, want de ogen van de jury blijven rondgaan. De jury is gevoelig voor een voorbrenger die iedere seconde een goede presentatie geeft en aandacht blijft houden voor de jury. Op deze momenten neemt de jury zijn beslissingen; wees u zich daarvan bewust, blijf bij de les, kijk vooral ook naar succesvolle voorbrengers en probeer van hun te leren.

Het aller belangrijkste van de show; plezier hebben met uw Welshpony

De WPCV vindt het belangrijk dat er een leuke en sportieve sfeer op de show is en wij vinden een show geslaagd als de deelnemers, de jury en het publiek hebben genoten van de mooie Welsh pony en vooral “fun” hebben gehad.

Vergeet niet dat er maar 1 pony dagkampioen kan zijn en misschien is uw pony dat vandaag, maar mocht dat niet zo zijn, bedenk dat er niets is verloren. Teleurstellingen horen bij het showen en het is goed om daar niet te lang bij te blijven stilstaan. Op de volgende show staat een andere Panel Judge te jureren en zijn er nieuwe kansen. Probeer verbeteringen aan te brengen en steek uw licht op bij uw collega fokkers en zij zullen u zeker verder willen helpen.

Op het showterrein zijn mensen, kinderen en pony's aanwezig. Het is van belang dat gelet wordt op de veiligheid van allen. De deelnemers en het publiek worden daarom verzocht gedragingen/acties achterwege te laten die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, zowel binnen de showring als ook buiten de showring.

In de voorring

In de voorring bepaalt de voorringmeester altijd wat er gebeurt. Aangekomen bij de voorring, meldt u zich bij de voorringmeester. Zorg in de voorring voor uw en andermans veiligheid door de pony’s niet te dicht bij elkaar in de buurt te laten komen; vooral merries met veulen en hengsten zijn snel met de voor- en achterbenen. Op aangeven van de voorringmeester gaat u in stap de showring binnen.

Aan-de-handrubriek

In de ring bepaalt de Panel Judge wat er gebeurt en is de ringmeester zijn rechterhand. U komt binnen in stap op de rechterhand d.w.z. de rechterzijde van de pony wijst naar de binnenzijde van de ring en de rechterzijde van de voorbrenger wijst naar de pony. De ringmeester geeft aan wanneer de gehele groep moet halthouden en nodigt daarna iedere voorbrenger individueel uit om de pony een rondje te laten draven en achteraan te laten aansluiten. Als alle pony’s aan de beurt zijn geweest, gaat de groep in ongewijzigde volgorde stappen. Op aangeven van de ringmeester worden de pony’s één voor één binnengeroepen om plaats te nemen op de middellijn. De ringmeester wijst de plaatsing aan. Vervolgens nodigt de ringmeester de eerst geplaatste pony uit om enkele passen voorwaarts te gaan en naar de jury toe te lopen. De voorbrenger presenteert zijn pony aan de jury en groet de jury (= kijkt de jury aan en knikt met zijn hoofd). Deze beoordeelt de pony en loopt er omheen. Vervolgens geeft de ringmeester aan dat uw pony op een rechte lijn van de jury moet wegstappen en na 15 meter moet draaien (pony draait een bocht naar rechts en de voorbrenger blijft aan de buitenzijde van de pony). Na de draai draaft de pony aan en draaft de pony naar de jury toe, draaft vervolgens langs de jury en draaft een ronde en stelt zich weer op de middellijn op en u groet de jury. Nadat alle pony’s zijn beoordeeld, wordt de groep uitgenodigd om in stap op de rechterhand te gaan. De ringmeester roept daarna individueel de pony’s naar binnen om zich op te stellen op de middellijn en geeft de plaatsing aan. Het is een sportieve gewoonte dat de voorbrengers elkaar feliciteren met de plaatsing, waarbij het gebruikelijk is dat de voorbrenger de naast hogere voorbrenger feliciteert. De lintenmeisjes komen binnen en de jury reikt de linten uit. Op dit moment kan de voorbrenger de jury vragen om zijn commentaar. Nadat de linten zijn uitgereikt, nodigt de ringmeester u uit voor de ereronde in draf, waarna u de showring verlaat.

Veulenrubriek

Idem als aan-de-handrubriek. Bij het stappen en draven in de showring blijft het veulen altijd aangelijnd. Het veulen mag voor, naast of achter de merrie stappen en draven. Bij de individuele beoordeling zorgt u er voor dat het veulen zodanig is opgesteld dat de jury om het veulen heen kan lopen. Bij het stappen van/draven naar de jury mag de merrie meerlopen met het veulen, maar mag zich ook opstellen op een andere plaats in de showring. Zorg in de rubrieken met merries en veulens extra op uw en andermans veiligheid; laat de merries niet te dicht bij elkaar komen, omdat zij zijn in de regel weinig vriendelijk zijn naar elkaar en naar andere veulens (slaan met voor- en/of achterbenen!!!!!).

Kampioenschappen aan de hand

Idem als aan-de-handrubriek, alleen wordt bij een kampioenschap de individuele beoordeling overgeslagen. De uitzondering kan zijn dat bij binnenkomst van de showring de pony direct zijn individuele ronde in draf moet doen en daarna zich moet opstellen op de middellijn. De jury kijkt voortdurend naar de pony’s en kiest zijn kampioen en reserve kampioen, die naar voren worden geroepen om de linten in ontvangst te nemen. Het is een sportieve gewoonte dat de voorbrengers elkaar feliciteren met de plaatsing, waarbij het gebruikelijk is dat de voorbrenger de naast hogere voorbrenger feliciteert. De lintenmeisjes komen binnen en de jury reikt de bekers uit. Nadat de linten zijn uitgereikt, nodigt de ringmeester u uit voor de ereronde in draf, waarna u de showring verlaat.

Rij-, men- en tuigrubrieken

In de showcatalogus kunt u de details lezen over de verrichtingen die tenminste worden gevraagd bij de individuele presentatie. De combinaties komen in draf binnen op de rechterhand en de ringmeester geeft aanwijzingen. De ringmeester roept individueel de combinaties binnen om zich op te stellen op de middellijn en geeft de plaatsing aan. Vervolgens nodigt de ringmeester de eerst geplaatste pony uit om enkele passen voorwaarts te gaan en naar de jury toe te lopen. De combinatie presenteert zich aan de jury en de berijder/menner groet de jury (= kijkt de jury aan en knikt met zijn hoofd). Deze beoordeelt de combinatie en loopt er omheen. Vervolgens geeft de ringmeester aan dat de combinatie de individuele presentatie kan doen en zich daarna weer opstelt op de middellijn en deze groet de jury. Nadat alle combinaties zijn beoordeeld, gaat de groep in draf op de rechterhand waarna de ringmeester de combinaties individueel naar binnen roept en hun plaatsing aangeeft. Het is een sportieve gewoonte dat de combinatie elkaar mondeling feliciteren met de plaatsing, waarbij het gebruikelijk is dat de begeleider de naast hogere begeleider feliciteert. De lintenmeisjes komen binnen en de jury reikt de linten uit. Op dit moment kan de voorbrenger de jury vragen om zijn commentaar op de pony. Nadat de linten zijn uitgereikt, nodigt de ringmeester u uit voor de ereronde in draf, waarna u de showring verlaat.

Kampioenschappen rij-, men- en tuigrubrieken

Idem als rij-, men- en tuigrubriek, alleen hierbij wordt de individuele presentatie overgeslagen, tenzij op verzoek van de Panel Judge.

Leading Rein

In de showcatalogus kunt u de details lezen over de verrichtingen die tenminste worden gevraagd bij de individuele presentatie. De combinatie komt binnen in stap op de rechterhand d.w.z. de rechterzijde van de pony wijst naar de binnenzijde van de ring en de rechterzijde van de voorbrenger wijst naar de pony. De ringmeester geeft aan wanneer de gehele groep moet halthouden en nodigt daarna iedere combinatie individueel uit om een rondje te draven en achteraan te laten aansluiten. Als alle combinaties aan de beurt zijn geweest, gaat de groep in ongewijzigde volgorde stappen. Op aangeven van de ringmeester worden de combinaties één voor één binnengeroepen om plaats te nemen op de middellijn. De ringmeester geeft daarbij de plaatsing aan. Vervolgens nodigt de ringmeester de eerst geplaatste combinatie uit om enkele passen voorwaarts te gaan en naar de jury toe te lopen. De combinatie presenteert zich aan de jury en de begeleider en berijder groeten de jury (= kijken de jury aan en knikken met hun hoofd). Deze beoordeeld de combinatie en loopt er omheen. Vervolgens geeft de ringmeester aan dat de combinatie zijn individuele presentatie kan laten zien en de combinatie stelt zich daarna op de middellijn op en de begeleider en berijder groeten de jury. Nadat iedere combinatie is beoordeeld, wordt de groep uitgenodigd om in stap op de rechterhand te gaan. De ringmeester roept daarna individueel de combinaties naar binnen om zich op te stellen op de middellijn en geeft de plaatsing aan. Het is een sportieve gewoonte dat de begeleiders elkaar feliciteren met de plaatsing, waarbij het gebruikelijk is dat de begeleider de naast hogere begeleider feliciteert. De lintenmeisjes komen binnen en de jury reikt de linten uit. Op dit moment kan de begeleider de jury vragen om zijn commentaar op de pony. Nadat de linten zijn uitgereikt, nodigt de ringmeester u uit voor de ereronde in draf, waarna u de showring verlaat. In deze rubriek wordt de winnaar en de reserve winnaar geplaatst; alle andere deelnemers worden op volgorde als 3e (ex equo) geplaatst. In deze rubriek mogen hengsten niet meedoen. Alle deelnemers ontvangen een extra attentie van de WPCV.

First ridden

In de showcatalogus kunt u de laatste details lezen over de verrichtingen die tenminste worden gevraagd bij de individuele presentatie. De combinaties komen binnen in stap op de rechterhand d.w.z. de rechterzijde van de pony wijst naar de binnenzijde van de ring. De ringmeester geeft aan wanneer de gehele groep moet aandraven; daarna wordt overgegaan in stap en roept de ringmeester de combinaties één voor één binnen om plaats te nemen op de middellijn. De ringmeester geeft daarbij de plaatsing aan. Vervolgens nodigt de ringmeester de eerst geplaatste combinatie uit om enkele passen voorwaarts te gaan en naar de jury toe te lopen. De combinatie presenteert zich aan de jury en de berijder groet de jury (= kijkt de jury aan en knikt met zijn hoofd) . Deze beoordeeld de combinatie en loopt er omheen. Vervolgens geeft de ringmeester aan dat de combinatie zijn individuele presentatie mag laten zien waarbij galop getoond mag worden, maar het is niet verplicht. De combinatie stelt zich weer op de middellijn op en de berijder groet de jury. Nadat alle combinaties zijn beoordeeld, wordt de groep uitgenodigd om in stap op de rechterhand te gaan en daarna in draf over te gaan. De ringmeester roept daarna individueel de combinatie naar binnen om zich op te stellen op de middellijn en geeft de plaatsing aan. De lintenmeisjes komen binnen en de jury reikt de linten uit. Nadat de linten zijn uitgereikt, nodigt de ringmeester de combinaties uit voor de ereronde in draf, waarna zij de showring verlaten. In deze rubriek wordt de winnaar en de reserve winnaar geplaatst; alle andere deelnemers worden op volgorde als 3e (ex equo) geplaatst. In deze rubriek mogen hengsten niet meedoen. Alle deelnemers ontvangen een extra attentie van de WPCV.

Young Handlers

De volgorde in een Young Handlersrubriek is gelijk aan een aan-de-handrubriek. Veelal wordt gewerkt in een kleinere showring. Geprobeerd wordt in deze rubriek om kinderen enthousiast te maken voor het showen van een pony en de kunst van het showen te vergroten. Om teleurstellingen te voorkomen is het goed dat er thuis voldoende wordt geoefend. Bezoek andere leden thuis om u te bekwamen en tips te krijgen; kijk op de show goed naar andere deelnemers om daarvan te leren. In deze rubriek wordt de winnaar en de reserve winnaar geplaatst; alle andere deelnemers worden op volgorde als 3e (ex equo) geplaatst. In deze rubriek mogen hengsten niet meedoen. Alle deelnemers ontvangen een extra attentie van de WPCV.

Afwijkingen van de bovenstaande volgorde zijn mogelijk

Soms wordt op verzoek van de Panel Judge afgeweken van het bovenstaande; blijf daarom goed letten op de ringmeester die u aanwijzingen zal geven.