2017

WPCV Showing & Judging Rules

WPCV Showing & Judging Handbook 2015 is van kracht; dit Handbook is ook aangegeven op de pagina van de desbetreffende show.

Aanvulling: In de ledenvergadering van november 2016 is beslotendat de blauwe spijkerbroek niet meer is toegestaan in de showring; dit betreft alle personen die zich in de showring bevinden (eigenaren, voorbrengers, grooms, anders helpers, etc.). Het dragen van witte, zwarte, zandkleurige en anders gekleurde spijkerbroeken blijft toegestaan.